Tillbaka till XX Freeride Convention 2018

XX Best Line 2018

Vem sätter den bästa linjen under XX Convention 2018? 

Hitta din linje, sätt på din kamera eller be polaren att filma för en chans att vinna ett släp från 4P Trailers värde 20.000kr under eventet.

Vi letar efter innovativ filmning och bra kreativitet men viktigast är känslan som filmen förmedlar. Ingen speciell redigering behövs men får göras.

IMG_1523.PNG

 

Alla deltagare i XX Convention 2018 kan delta i tävlingen XX Best Line 2018.

XX Best Line är just vad det låter som, vem sätter den bästa linjen under eventet?

Filmen ska spelas in under eventet XX Convention 2018 (15/2-17/2 2018), den får redigeras och ska vara inlämnad senast 18.00 lördag den 17 februari 2018. 

Max tid för filmen är 1 minut, information kring inlämning av material kommer senare.

Det finns uppkoppling (wifi) på Saxnäsgården så ni har god tillgång till Internet.

Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns. Vinnaren kommer att presenteras under avslutningsmiddagen den 17 februari 2018. Vinnaren utses av en jury bestående av XX Crew tillsammans med North Grade. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Priset består av en släpvagn från 4P Trailers av modell 330AX till ett värde av ca 20.000 kronor. 

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till XX Freeriders. Detta innebär bl.a. att dina rättigheter till bidraget upphör och att XX Freeriders får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom XX Freeriders normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

XX Freeriders förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om XX Freeriders bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

 Vi tackar vår samarbetsparter 4P Trailers för möjligheten att arrangera tävlingen!